تماس با کالانت

آدرس فروشگاه : کرج ، 45 متری گلشهر ، بین صفاریان و آبان

تلفن تماس فروشگاه : 026-34643125

آدرس امور کارکنان کالانت : کرج ، باغستان ، گلستان 5 ، پلاک 28

تلفن واحد امور کارکنان کالانت ( لطفا با این خط تماس نگیرید)  : 026-34355292 ( لطفا جهت ارتباط با فروشگاه و پیگیری سفارشات فقط با تلفن فروشگاه 02634643125 تماس بگیرید)